لیست محصولات
  سازندگان

    تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل Armor A65M ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل Armor A65M ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   2,690,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل Armor A65M ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل Armor A65M ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   4,190,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A15 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A15 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   2,590,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A30 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A30 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   2,650,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A30 ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A30 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   4,190,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A60 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A60 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   2,690,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A60 ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A60 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   3,990,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A65 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A65 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

    
   2,600,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A65 ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A65 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

    
   4,200,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A80 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A80 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   2,650,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A80 ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A80 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   4,080,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل اسکای شیر H10 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل اسکای شیر H10 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   4,050,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل دایموند D05 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل دایموند D05 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   2,300,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل دیاموند D06 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل دیاموند D06 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین (نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران)

    
   2,250,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   شاخه هاي مقالات
    واحد پول
    clear-bug-div