لیست محصولات
  سازندگان

    تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
   حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو الیت SE720 ظرفیت 128 گیگابایت  حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو الیت SE720 ظرفیت 128 گیگابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران)

    
   3,850,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارد دیسک ای دیتا مدل دش درایو چویس HC630 ظرفیت 1 ترابایت  هارد دیسک ای دیتا مدل دش درایو چویس HC630 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   2,200,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارد دیسک ای دیتا مدل نوبیلیتی NH03 ظرفیت 2 ترابایت  هارد دیسک ای دیتا مدل نوبیلیتی NH03 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   2,950,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارد دیسک ای دیتا مدل نوبیلیتی NH03 ظرفیت 3 ترابایت  هارد دیسک ای دیتا مدل نوبیلیتی NH03 ظرفیت 3 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   3,950,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارد دیسک ای دیتا مدل نوبیلیتی NH03 ظرفیت 4 ترابایت  هارد دیسک ای دیتا مدل نوبیلیتی NH03 ظرفیت 4 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   6,250,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD710A ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD710A ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   2,550,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD710A ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD710A ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   4,050,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   2,650,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   3,980,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل NH13 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل NH13 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   2,250,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل NH13 ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل NH13 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   3,700,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل NH13 ظرفیت 500 گیگابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل NH13 ظرفیت 500 گیگابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   1,900,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو HV611 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو HV611 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   2,270,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو HV611 ظرفیت 500 گیگابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو HV611 ظرفیت 500 گیگابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   1,850,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو دوریبل HD710 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو دوریبل HD710 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   2,350,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو دوریبل HD710 ظرفیت 2 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو دوریبل HD710 ظرفیت 2 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   3,850,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو دوریبل HD710 ظرفیت 500 گیگابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش درایو دوریبل HD710 ظرفیت 500 گیگابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   1,990,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو HV620 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو HV620 ظرفیت 1 ترابایت

   )گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات

    
   2,290,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو HV620 ظرفیت 500 گیگابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو HV620 ظرفیت 500 گیگابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   1,650,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو الیت HE720 ظرفیت 1 ترابایت  هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو الیت HE720 ظرفیت 1 ترابایت

   گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس (1 سال بازیابی رایگان اطلاعات)

    
   3,650,000 ریال خريد 
   افزودن به ليست مقايسه 
   افزودن به محصولات مورد علاقه
   شاخه هاي مقالات
    واحد پول
    clear-bug-div